Make your own free website on Tripod.com
Klub    Fur    Mizunfurstood    Kitties

Heer iz wheer yewz will fin da klub fur mizunfurstood kitties. Da nayme is self-eggzplanituee. Maffer ob faxz, awl kitties r mizunfurstood fur won reesin ore anuffer bye deer hoomins. Iffen yewz one ob dez kitties, whi notz joyne da klub an unitez.

Da Rulez
Dey iz nune!

Memfurz

Wez now haff an honiree D*G whoz gotted awl da priflijez tu da klub pageiz.
original artwork by jlc.
Dated September 11,1997